دوره متوسطه نظری

تعداد: 31 - 60 از 4170
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
روایت علی‌رضا رحیمیان از معلم راهنما در مکتب تربیتی دو استاد بهشت کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی مربی, معلم, مدیر, هنرآموز, کارشناسان
شور شیرین: گفت‌و‌گو با علی دوایی مدیر دبستان و متوسطه اول نیکان بهشت کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی مربی, معلم, مدیر, هنرآموز
گذار در بحران: تعلیم و تربیت در گذار به سمت نظام برتر انتشارات خبرگزاری فارس کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی مربی, معلم, مدیر, هنرآموز, کارشناسان
سبزقبا دفتر نشر فرهنگ اسلامی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
کلیدهای پرورش کودک مهربان: چگونه فرزندانی مهربان تربیت کنیم و در عوض، احترام، قدردانی و خانواده‌ای شادتر داشته باشیم صابرین کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی والدین, معلم, مشاور
نقش تفکر در تحول اخلاق مؤسسه بوستان کتاب کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, معلم, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
اگر فرصتی باشد: (آخرین نجواهای بیماران کرونایی در آخرین لحظات زندگی) نادریان تربیتی متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرآموز
راهنماکتاب: داستان کوتاه کتاب نیستان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)نقد ادبی-آموزش ادبی دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان دوازدهم
جنگل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانششعر, متوسطه اولشعر, متوسطه دوم(نظری)شعر دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
مارک تواین شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
اورست شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز, معلم هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
بمباران هیروشیما شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
برج ایفل شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
چنگیزخان شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
آلکاتراز شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
آدم‌های خانه عنقا دفتر نشر معارف تربیتی متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
تاج‌محل شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
بابا‌طاهر مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
یاسر و عدّاس در باغ بهشت دفتر نشر فرهنگ اسلامی تربیتی ابتداییداستان, فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, هنرجو, هنرآموز پنجم/ ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
!In My Opinion محیی کمک آموزشی متوسطه اولریاضی, متوسطه دوم(نظری)زبان‌های خارجی دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
A VeLvet Pom Pom Hat محیی کمک آموزشی متوسطه اولزبان انگلیسی, متوسطه دوم(نظری)زبان‌های خارجی دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
The Last Chance محیی کمک آموزشی متوسطه اولزبان انگلیسی, متوسطه دوم(نظری)زبان‌های خارجی دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
!RoarTasseled-Tail محیی کمک آموزشی متوسطه اولزبان انگلیسی, متوسطه دوم(نظری)زبان‌های خارجی دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
حافظ مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
شهریار مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
نماد امید و مقاومت شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی به روایت امام خامنه‌ای(مدظله‌‌‌) موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز, معلم, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام از دوران جاهلیت تا عصر امویان (حدود سال 60 ق) دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ معلم
نشست تخصصی کودتای 1299 موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز, معلم یازدهم/ دوازدهم
اسپیناس نام دیگر من است قدیانی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
پهلوی ستایی در ترازوی تاریخ موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای