دوره متوسطه نظری

تعداد: 31 - 60 از 3474
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
گوژپشت نتردام محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
شاهزاده‌ کوچک محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش
تفکر انتقادی در تدریس و یادگیری علم جدید غیرشهودی در باره یادگیری مؤثر پیشگامان پژوهش‌مدار کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی مربی, معلم, هنرآموز
عزت شیعه مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی معلم
پریانه‌های لیاسند ماریس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
رازهای مدیریت افراد بعثت کمک آموزشی ابتداییمهارت‌های زندگی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی معلم, مدیر, هنرآموز
کمک به کودکان در حوادث استرس‌زا (راهنمایی برای والدین و درمانگران کودک) بعثت کمک آموزشی ابتداییعمومی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعمومی, متوسطه اولعمومی, متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی والدین, معلم, مشاور
النگوی شیشه‌ای قصه و داستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
قنات رستم‌آباد قصه و داستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
شوپه رد سرخ خون روی برف قصه و داستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
درمان شناختی- رفتاری اختلال وسواسی- جبری و انواع فرعی آن هنر اول کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی مشاور
خلاصه تاریخ ادبیات عرب هنر اول کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)عربی معلم, دانشجومعلمان
مفاهیم لازم برای مشاوره تحصیلی قلم‌بان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی معلم, مدیر, مشاور
مفاهیم در روش تدریس جدید قلم‌بان کمک آموزشی متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم
تو را دوست دارم نشر گویا تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانششعر, متوسطه دوم(نظری)شعر دانش‌آموز, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
روایت‌هایی از کارورزی مجازی در دانشگاه فرهنگیان تیک کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, هنرآموز
110 اصل زندگی مرسل کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمدیریت خانواده, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین
هفت گام تا مطالعه بدون فراموشی مرسل کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
گلستان سعدی مرسل کمک آموزشی متوسطه اولادبیات فارسی, متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی معلم
سیزده کاری که والدین خردمند انجام نمی‌دهند انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی ابتداییتفکر و پژوهش, فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, معلم, هنرآموز
شیو‌ه‌های نهادینه کردن اندیشه‌های دینی (از طریق خانواده، مدرسه، دین ورسانه) انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, مدیر, هنرآموز
تفکر مثبت: تمرین‌هایی برای داشتن یک زندگی شاد و موفق انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
چگونه مدرسه را با رویکرد شناختی دوست‌داشتنی کنیم؟ : کارکرد مغز و عملکرد آن در کلاس درس از دیدگاه شناختی انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی معلم
تاب‌آوری وکیفیت زندگی انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, معلم, دانشجومعلمان, هنرآموز
ویروس کرونا: تاب‌آوری وسلامت روان (راهبردهای روان‌شناختی برای مقابله با اضطراب، استرس ومدیریت سوگ) انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, معلم, دانشجومعلمان
خشم ومدیریت آن: روش‌های کاربردی برای والدین و معلمان انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی ابتداییتفکر و پژوهش, فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, معلم, دانشجومعلمان, هنرآموز
مشاوره و درمان سوگ با بهره‌گیری از نگرش اسلامی: رویکردی تازه به مقوله مشاوره و درمان سوگ جهت استفاده درمانگران و درمانجویان انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, معلم, دانشجومعلمان
اعتیاد آنلاین انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمدیریت خانواده, فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)سواد رسانه ای, متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی معلم, هنرآموز
مبانی روان‌شناختی حافظه وروش‌های تقویت انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی معلم, دانشجومعلمان
شما هم می‌توانید: امید و نویدی به نو‌معلم‌ها انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, دانشجومعلمان, هنرآموز