دوره متوسطه نظری

تعداد: 91 - 120 از 3474
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
کودکی باز‌یافته: «چگونه بزرگ نشویم!» مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی معلم, دانشجومعلمان
مثنوی جوان قو کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز, معلم یازدهم/ دوازدهم
مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی مدیر, کارشناسان
تربیت معلم به روایت اسناد: مصوبه‌های شورای عالی معارف، فرهنگ، آموزش و پرورش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرآموز
خلاقیت و روش‌های آموزش آن دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)بازی و سرگرمی معلم, دانشجومعلمان, کارشناسان
دیوار نامرئی مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مثل رود عاشقم مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانششعر, متوسطه اولشعر, متوسطه دوم(نظری)شعر دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
برزخ زمین مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان والدین, دانش‌آموز, معلم, هنرجو دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
پسرم حسین: شهیدحسین مالکی‌نژاد به روایت مادر حماسه یاران تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش
تنها گریه کن: روایت زندگی اشرف‌سادات منتظری مادر شهید محمد معماریان حماسه یاران تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
اینجا، در دنیای واقعی پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانششعر, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)شعر دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مزیت شاد بودن: هفت اصل روان‌شناسی مثبت‌اندیشی که موفقیت و عملکرد در کار را بهبود می‌بخشد صابرین کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی معلم, مشاور, هنرآموز
شخصیت‌های دشوار: راه‌های عملی برای مدیریت رفتارهای آسیب‌زای دیگران و شاید خود شما صابرین کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی مشاور
رهایی از افسردگی به روش ذهن‌آگاهی صابرین کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, مشاور, هنرجو یازدهم/ دوازدهم/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
همزیستی با کرونا: نگاهی متفاوت به زندگی پساکرونا صابرین کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, دانش‌آموز, معلم, هنرجو, هنرآموز یازدهم/ دوازدهم/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
من کم‌ارزش: تعادل میان عشق و قدرت خود را باز یابید صدای بازدارنده درونی‌تان را دگرگون کنید ارزش حقیقی‌تان را بیابید صابرین کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی مشاور
تبیینی از فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی مربی, معلم, دانشجومعلمان, هنرآموز, کارشناسان
عادت‌های یک مغز شاد: نظر خود را برای افزایش سطح سروتونین، دوپامین، اکسی‌توسین و اندورفین بازسازی کنید کتاب ارجمند کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی معلم, مشاور
چگونه هیولای امتحان راگرسنه بگذاریم، کتاب کار رفتاردرمانی شناختی برای مدیریت استرس امتحان در کودکان و نوجوان کتاب ارجمند کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, مشاور دهم/ یازدهم/ دوازدهم
توجه‌آگاهی در مدیریت خشم نوجوانان، کتاب کار غلبه بر خشم و پرخاشگری با استفاده از مهارت‌های DBT و MBSR کتاب ارجمند کمک آموزشی متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, مشاور نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
فیلسوف تعلیم‌و‌تربیت: جلوه‌هایی از زندگی و اندیشه‌های خسرو باقری شرکت افست کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم
در تمنای یادگیری: ضیافت آموختن، گفت‌و‌گوهای اسدالله مرادی با محمدرضا سرکار آرانی شرکت افست کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم
مانیانالند، سرزمین فرداها پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش
بانوی چشمه: زندگی حضرت‌ خدیجه‌علیهاالسلام همسر پیامبر اسلام‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله بهار دل‌ها کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
هفت شهر عشق: نگاهی نو به حماسه عاشورا بهار دل‌ها کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
چیدن نور ستاره‌ها پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فرار از آلکاتراز پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
دختر آفریقا پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
خواندنی‌های تاریخ از ایلام تا پایان ساسانیان جیسا کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ معلم
آموزش نوشتار توصیفی: مهارت‌های نگارشی برای نوشتن متن توصیفی مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی متوسطه اولنقد ادبی-آموزش ادبی, متوسطه دوم(نظری)نقد ادبی-آموزش ادبی دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای