دوره متوسطه نظری

تعداد: 181 - 210 از 3501
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
فروپاشی هوپا تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
ستاره گرگ پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
لالانی، دختر دریاهای دور پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مفاهیم اولیه فناور ی نانو و کاربردهای آن در زیست‌شناسی شرکت نشر دیدار پارسیان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زیست‌شناسی دانش‌آموز, معلم دهم/ یازدهم/ دوازدهم
مفاهیم اولیه فناور ی نانو و کاربردهای آن در فیزیک شرکت نشر دیدار پارسیان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)فیزیک دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان دوازدهم
فرهنگ لغت خودمانی کتاب طه کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
شاخص‌های جهانی منزلت معلم مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, دانشجومعلمان
دعای عرفه: درس شناخت و خودسازی از امام ‌حسین‌علیه‌السلام در صحرای عرفات دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه دوازدهم (FilmBook12) خط سفید کمک درسی متوسطه دوم(نظری)زبان‌های خارجی دانش‌آموز دوازدهم
فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه یازدهم (FilmBook11) خط سفید کمک درسی متوسطه دوم(نظری)زبان‌های خارجی دانش‌آموز یازدهم
فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه دهم (FilmBook10) خط سفید کمک درسی متوسطه دوم(نظری)زبان‌های خارجی دانش‌آموز دهم
سواد خبری مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)سواد رسانه ای دانش‌آموز, معلم, کارشناسان دهم/ یازدهم/ دوازدهم
شناخت آسمان دانش‌پژوهان جوان, رمز (وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی) کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)فیزیک دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان دهم/ یازدهم/ دوازدهم
سحابی‌ها و کهکشان‌ها دانش‌پژوهان جوان, رمز (وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی) کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)فیزیک دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان دهم/ یازدهم/ دوازدهم
آشنایی با منظومه شمسی دانش‌پژوهان جوان, رمز (وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی) کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)فیزیک دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان دهم/ یازدهم/ دوازدهم
راهنمای یادگیری اخترشناسی پایه دانش‌پژوهان جوان, رمز (وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی) کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)فیزیک دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان دهم/ یازدهم/ دوازدهم
هرایی! کتاب نیستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, كتابدار, هنرآموز دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
روان‌شناسی کنکور بین‌المللی گاج کمک درسی متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی دانش‌آموز یازدهم علوم انسانی
روان‌درمانی مثبت‌گرا و اضطراب با مروری بر نتایج یک پژوهش پیشگامان پژوهش‌مدار کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی مشاور
آشنایی با سازمان ملل متحد به زبان ساده ذکر کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی دانش‌آموز, معلم دهم/ یازدهم/ دوازدهم
حل مسائل فیزیک برای علوم زیستی مبتکران کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)فیزیک دانش‌آموز, دانشجومعلمان دهم/ یازدهم/ دوازدهم
رهبری نوکیش، ساختن مدارس نوآور برای دانش‌آموزان عصر دیجیتال مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرآموز
مدیریت آموزشی جیسا کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی مدیر, دانشجومعلمان
شهید سلیمانی مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان تربیتی ابتدایینثرادبی و خاطره, فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, هنرجو ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش
همه چیز از رؤیا شروع می‌شود: مهندسی تحقق رویا مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
به رنگ صبر: خاطرات خانم فاطمه صدر مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز, معلم دهم/ یازدهم/ دوازدهم
بهار که آمد و برف‌ها آب شدند...تأملی در معنای زندگی دفتر نشر فرهنگ اسلامی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
پایه‌های فرهنگی یادگیری در شرق و غرب مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, دانشجومعلمان
طراحی آموزشی رویکرد شناختی به آموزش تلفیقی مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, دانشجومعلمان, هنرآموز
ادبیات کودک در ایران، درسنامه دانشگاهی قو کمک آموزشی ابتدایینقد ادبی-آموزش ادبی, متوسطه اولنقد ادبی-آموزش ادبی, متوسطه دوم(نظری)نقد ادبی-آموزش ادبی معلم, كتابدار, مشاور, دانشجومعلمان, کارشناسان