دوره متوسطه نظری

تعداد: 181 - 210 از 4006
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
ادبستان کساء: هفتاد نکته تربیتی از حدیث شریف کساء مهرستان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی مربی, والدین, معلم, مدیر, دانشجومعلمان
فقط برای خدا: خاطرات مدافع حرم شهید سعید سامانلو شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز, کارشناسان هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
خاطراتی کوتاه از زندگی سردار شهید سلیمانی ضریح آفتاب تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
شکار تبهکار: ده سال جستجو در پی بن‌لادن از 11 سپتامبر تا ابوت‌آباد اطلاعات کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی مربی, معلم, مدیر
سیاه‌جامگان آخرالزمانی: فرایند دولت‌سازی از القاعده تا داعش اطلاعات کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی مربی, معلم, دانشجومعلمان, کارشناسان
گلشاد و گلنوش: کلیله‌و‌دمنه خندان مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره مربی, دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فرزند خوانده دفتر نشر معارف تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
خورشید که غرق نمی‌شود: روایتی داستانی از زندگی شهید محمد شمسی شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
روباهی به نام پکس پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
کوه‌های سفید قدیانی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
برکه آتش قدیانی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
داداش سیاه، داداش سیاه پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فارابی فیلسوف یواش میچکا کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
قلبی برایت می‌تپد: زندگی‌نامه داستانی شهید مدافع حرم روح‌الله مهرابی شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
المثنی دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی مربی, والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان
آلبرت اینشتین: نابغه‌ بدون مرز پرتقال کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز, معلم هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
شهدا برای چه افقی جنگیدند؟ : از جنگی که بود، تا جنگی که هست دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی مربی, معلم, مدیر, دانشجومعلمان دوازدهم ریاضی- فیزیک/ دوازدهم علوم انسانی/ دوازدهم علوم تجربی/ دوازدهم علوم و معارف اسلامی/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
برهان نظم و چالش‌های الحاد جدید کانون اندیشه جوان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
مراقب سلامت توانمند رازنهان کمک آموزشی ابتداییعلوم تجربی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشبهداشت و کودکیاری, متوسطه اولعلوم تجربی, متوسطه دوم(نظری)سلامت و بهداشت معلم, هنرآموز
سر دلبران:در فضائل امیر مؤمنان علیه‌السلام دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی مربی, معلم اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ ریاضی ـ فیزیک/ تجربی/ انسانی/ دهم علوم و معارف اسلامی/ یازدهم علوم و معارف اسلامی
مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی: معرفی ابزار سنجش معتبر و ارائه مدل مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, مدیر, دانشجومعلمان
مقدمه‌ای بر حلال‌ها در آموزش شیمی سبز دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)شیمی معلم, دانشجومعلمان
در طلب عیش مدام: بازاندیشی و تحلیل درس‌های عاشورا برای روزگار ما دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی معلم, کارشناسان اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری
این گونه باشیم: نوشتاری پیرامون سبک زندگی اسلامی (ج 1) دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی مربی, والدین, معلم, مشاور, کارشناسان اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری
قرار در بهشت؛ بر اساس عاشقانه های طاهره غلامعلی‌شاهی همسر شهید مدافع حرم محمد استحکامی دفتر نشر معارف تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز, کارشناسان دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
ساحل خونین اروند: روایت داستانی از زندگی سه غواص شهید محسن باقریان و شهیدان محمدرضا و مهدی صالحی شهید کاظمی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان والدین, معلم, مدیر, مشاور, دانشجومعلمان, هنرآموز اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری
خط روشن: برگزیده کتاب الغدیر علامه عبدالحسین امینی دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی مربی, والدین, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, کارشناسان دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ انسانی
شمس‌الشموس السلطان علی‌بن‌موسی‌الرضا‌علیه‌السلام دفتر نشر معارف کمک آموزشی متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی مربی, والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, دانشجومعلمان, کارشناسان اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم علوم و معارف اسلامی/ یازدهم علوم و معارف اسلامی/ دوازدهم علوم و معارف اسلامی
آفتاب در محراب شهید کاظمی تربیتی متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان مربی, والدین, دانش‌آموز, معلم, مشاور, دانشجومعلمان, کارشناسان هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
راهنمای عمل رهبران مدارس مبتنی بر مطالعات بزرگ‌مقیاس بین‌المللی و دانش کاربردی موجود مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی مدیر, کارشناسان