دوره متوسطه نظری

تعداد: 211 - 240 از 3475
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
بیماری‌های پوست، ‌مو و ناخن، ‌بیماری‌های زنان، ‌سالمندان، ‌سرطان، ‌سلامت دهان و دندان، سوختگی‌ها، ‌بیماری‌های چشم تیمورزاده کمک آموزشی ابتداییعمومی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشبهداشت و کودکیاری, متوسطه اولعمومی, متوسطه دوم(نظری)عمومی معلم, هنرآموز
بیماری‌های اعصاب و روان تیمورزاده کمک آموزشی ابتداییعمومی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشبهداشت و کودکیاری, متوسطه اولعمومی, متوسطه دوم(نظری)عمومی معلم, هنرآموز
بیماری‌های عفونی، ‌التهاب مفصل، بیماری‌های عضلانی اسکلتی، ‌بیماری‌های غدد و متابولیسم تیمورزاده کمک آموزشی ابتداییعمومی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشبهداشت و کودکیاری, متوسطه اولعمومی, متوسطه دوم(نظری)عمومی معلم, هنرآموز
بیماری‌های دستگاه گوارش تیمورزاده کمک آموزشی ابتداییعمومی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشبهداشت و کودکیاری, متوسطه اولعمومی, متوسطه دوم(نظری)عمومی معلم, هنرآموز
بیماری‌های قلب و عروق، ‌دستگاه تنفس، کلیه و مجاری ادراری، خون تیمورزاده کمک آموزشی ابتداییعلوم تجربی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشبهداشت و کودکیاری, متوسطه اولعلوم تجربی, متوسطه دوم(نظری)زیست‌شناسی معلم, هنرآموز
آنچه لازم است درباره کووید 19 بدانیم: ‌کورونا ویروس جهش‌یافته و بیماری نوپدید ناشی از آن تیمورزاده کمک آموزشی ابتداییعلوم تجربی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشبهداشت و کودکیاری, متوسطه اولعلوم تجربی, متوسطه دوم(نظری)زیست‌شناسی والدین, معلم, مدیر, هنرآموز
به سوی مدارس صلح‌آموز ایران‌بان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
چاه تاریکی افق تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مدرسه یادگیرنده تغییرات بزرگ با گام‌های کوچک آغاز می شوند منظومه خرد کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, مدیر, دانشجومعلمان, هنرآموز
الگوی تدوین برنامه درسی با رویکرد فطرت‌گرایی توحیدی (برای عملیاتی‌کردن سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی) مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, دانشجومعلمان, کارشناسان
نظریه فطرت‌گرایی توحیدی در برنامه درسی مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, دانشجومعلمان, کارشناسان
مهرا: روایت داستانی از زندگی بانو فاطمه ‌بنت اسد مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی معلم دهم/ یازدهم/ دوازدهم
هنر شناخت بچه‌ها: چگونه فرزندم را بر‌اساس تیپ شخصیتی او تربیت کنم؟ کتاب طه کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی والدین, دانش‌آموز, معلم, مدیر, مشاور دهم/ یازدهم/ دوازدهم
مبانی هندسه: بررسی دقیق هندسه به روش نوین، همراه با افق‌های جدید در هندسه مبتکران کمک آموزشی ابتداییریاضی, متوسطه اولریاضی, متوسطه دوم(نظری)ریاضی معلم
یادگیری استراتژی: روش تدوین و اجرا مبتکران کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم
کارکردهای اجرایی مغز و جایگاه آن در اختلال یادگیری جالیز کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشعمومی, متوسطه اولعمومی, متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی مشاور
اختلال اضطراب اجتماعی کودکان جالیز کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی معلم, مشاور
آموزش شاد گسترش علوم نوین کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعمومی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, مشاور, هنرآموز
دانش‌نامه صحیفه سجادیه مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی دانش‌آموز, معلم یازدهم/ دوازدهم
از چوبه‌ دار تا سایه مجنون: 71 خاطره از 46 محیط‌بان ایرانشناسی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز, معلم, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
سه سال = یک عمر؟ ! شمیسا کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی والدین, معلم, هنرآموز
آزمایشگاه شیمی آشنایی با لوازم و کاربرد آنها، علائم هشداردهنده و نکات ایمنی در آزمایشگاه شیمی شمیسا کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمواد, متوسطه دوم(نظری)شیمی دانش‌آموز, دانشجومعلمان, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
روایت مدرسه ایرانی در مدار هزاره!: گاه‌نگاری رویدادهای مؤثر بر آموزش‌وپرورش ایران از گذشته تا امروز پیشگامان پژوهش‌مدار کمک آموزشی ابتداییمطالعات اجتماعی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعمومی, متوسطه اولمطالعات اجتماعی, متوسطه دوم(نظری)تاریخ معلم, دانشجومعلمان, هنرآموز
DNA موفقیت: 25 ژن برای موفقیت، شادی و ثروت بیشتر در زندگی که افراد فوق موفق از آن‌ها برخوردارند کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
نواندیشی و موفقیت کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, دانش‌آموز, معلم, هنرجو, هنرآموز یازدهم/ دوازدهم/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فرهنگ و فاجعه: جستارهای انسان‌شناختی در باره مصیبت‌های جمعی در ایران فرهامه کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی معلم, کارشناسان
طراحی زندگی ایدئال: من که هستم و باید با زندگی‌ام چکار کنم؟ تعالی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, معلم, مشاور, دانشجومعلمان یازدهم/ دوازدهم
بازی رئال محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
ضربه آزاد محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
خواندن بازی محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش