آثار تاریخی

سرزمین من ایران

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قربانی سیاهکل محله، فریبا
چاپ اول سال: 
1396

جاذبه‌های گردشگری جاده‌ هراز

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
هنرآموز
مؤلف: 
نظری، احمد
چاپ اول سال: 
1394

تاریخ هنر FOR DUMMIES

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
جسی‌برایانت، وایلدر
چاپ اول سال: 
1395

هویت معماری شهر زاهدان

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بهلولی اول، نورمحمد
انصاری، سپهر
چاپ اول سال: 
1393

انرژی‌های نو راهی به معماری پایدار

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
بهلولی اول، نورمحمد
انصاری، سپهر
چاپ اول سال: 
1393

دایرة‌المعارف تاریخ جهان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بینگهام، جین
چندلر، فیونا
تاپلین، سام
چاپ اول سال: 
1394

تاریخ فرق اسماعیلیه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
رضایی‌مقدم، شهرزاد
چاپ اول سال: 
1394

سه معبد ایران

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
احمدیه، ملیحه
چاپ اول سال: 
1394

توتان خامون و گور گنجینه‌هایش

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاکس، مایکل
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - آثار تاریخی