آموزش والدین

تاب‌آوری در کودکان: ویژه‌ مادران، چگونه کودکانی منعطف و مقاوم در برابر آسیب‌های هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
آرین‌فر، نیره
کتانی، مریم
عابدی، احمد
سال چاپ: 
1395