تمرکز حواس

راهکارهای افزایش دقت و تمرکز (8 تا 12 سال)

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
امیر آتشانی، زهرا
فاطمی شورابی، ندا
سال چاپ: 
1396

مازهای پیچ‌پیچی

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
آتلیه مؤسسه هنری اورنگ آفرین
سال چاپ: 
1395

فرزند با دقت من راهنمای والدین و مربیان

مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
امیر‌آتشانی، زهرا
صحت‌بخش، پریسا
سال چاپ: 
1396

فکر کنیم،بازی کنیم: تقویت مهارت‌های ادراک دیداری و شنیداری

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
شریفی صحی، علی
عباسپور، راضیه
علیپور صنوبری، علی
مشتاقی هنروران، الهه
سمانه، شعبانی
سال چاپ: 
1396

شال و کلاه زی‌زی‌لی

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
قاسم‌‌نیا، شکوه
سال چاپ: 
1395

وگی می‌ره مدرسه خیلی هم کم‌حواسه

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
کشاورز، ناصر (بر اساس داستان‌های جاناتان لاندن)
سال چاپ: 
1396

کارکردهای اجرایی، توجه و تمرکز

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
سبقتی، علی‌رضا
شریعتی، سحر
‌کسائیان، کوثر
عبدالرحمانی، الهه
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - تمرکز حواس