دانشمندان

خاورشناسان و ابن عباس، ‌ تحلیل انتقادی دیدگاه‌های خاورشناسان درباره‌ی آثار تفسیری منسوب به ابن عباس

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
نیل ساز، نصرت
سال چاپ: 
1393