رشته‌های تحصیلی

متون و قواعد زبان عربی (2)

مخاطب: 
دانشجومعلمان
مؤلف: 
متقی‌زاده، عیسی
سال چاپ: 
1395

انتخاب رشته و هدایت تحصیلی در پایه نهم

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
مجلسی‌فر، علی‌رضا
سال چاپ: 
1394

مجموعه علوم باغبانی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

مجموعه شیلات

مخاطب: 
والدین
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

مدل‌سازی و هنجاریابی سامانه هشت (هدایت شغلی و تحصیلی)

مخاطب: 
والدین
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - رشته‌های تحصیلی