روان‌شناسی

من کم‌ارزش: تعادل میان عشق و قدرت خود را باز یابید صدای بازدارنده درونی‌تان را دگرگون کنید ارزش حقیقی‌تان را بیابید

ناشر: 
مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
آرون، ایلین‌ان
سال چاپ: 
1399

چگونه هیولای اضطراب خود را گرسنه بگذاریم کتاب کار رفتاردرمانی شناختی برای مدیریت اضطراب در کودکان 5 تا 9 سال

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
کالینز، کیت
سال چاپ: 
1398

عادت‌های یک مغز شاد: نظر خود را برای افزایش سطح سروتونین، دوپامین، اکسی‌توسین و اندورفین بازسازی کنید

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
برونینگ، لورتا گرزیانو
سال چاپ: 
1398

چگونه هیولای امتحان راگرسنه بگذاریم، کتاب کار رفتاردرمانی شناختی برای مدیریت استرس امتحان در کودکان و نوجوان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مشاور
مؤلف: 
کالینز، کیت
سال چاپ: 
1398