فضای مجازی

راهنمای عمل رهبران مدارس مبتنی بر مطالعات بزرگ‌مقیاس بین‌المللی و دانش کاربردی موجود

مخاطب: 
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
تورانی، حیدر
بهراد، بهنام
سال چاپ: 
1401

راهبرد: مجموعه بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه رسانه، فضای مجازی و بازی‎‌های رایانه‌ای(به روزشده تا اول مرداد1399)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
کارآموزیان، مرتضی
سال چاپ: 
1399