فناوری و علوم تجربی

روبات‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جیفورد، کلیف
سال چاپ: 
1394

علوم تجربی پنجم ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شامانیان، زهرا
فهیمی‌امید، فرناز
عسگرزاده، مجید
سال چاپ: 
1394

فیزیک 3 ویژه رشته ریاضی (تمام)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مظلومی، لیلا
سال چاپ: 
1394

روبات‌های نظامی شگفت‌انگیز

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
استوارت‌پرایس، شون
سال چاپ: 
1394

مسابقات روباتیک

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فارست، کریستوفر
سال چاپ: 
1394

روبات‌ها چگونه کار می‌کنند

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ماس، جنی
سال چاپ: 
1394

کتاب کار علوم تجربی پایه نهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
احتشام، محمد
شیخ‌بها‌الدین‌زاده، مصطفی
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - فناوری و علوم تجربی