فوتبال

بازی رئال

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پامر، تام
سال چاپ: 
1398

ضربه آزاد

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پامر، تام
سال چاپ: 
1398

خواندن بازی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پامر، تام
سال چاپ: 
1398

کاپیتان افسانه‌ای

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پامر، تام
سال چاپ: 
1398

روزی که بابا عضو تیم فوتبال‌مان شد

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فرگوس، مورین
سال چاپ: 
1398

پله چه کسی است؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
باکلی جونیور، جیمز
سال چاپ: 
1398

پادشاه مصری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
اولدفیلد، تام
سال چاپ: 
1397

رویای بزرگ ماریو

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گوتزه، ماریو
سال چاپ: 
1397

الو... آرزو!

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
صمدی، امیر
مرادی‌نیا، حامد
سال چاپ: 
1397

فوتبال پایه: فدراسیون بین‌المللی فوتبال (FIFA).

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - فوتبال