مدیریت آموزش و پرورش

اصول و راهنمای عملی آموزش گام‌به‌گام ساخت و تهیه آزمون عملکرد (با تأکید بر یافته‌های پژوهشی و مبانی یادگیری سازنده‌گرایی)

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
خوش‌خلق، ایرج
سال چاپ: 
1394