معلمان

خاطرات اداری

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
جلیلی، حیدرعلی
سال چاپ: 
1399

معلم موفق: نخستین سال تدریس را چگونه بگذرانیم؟

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ارخودی قلعه‌نوئی، مهدی
اسدی قلعه‌نی، علی
امینی، فاطمه
سال چاپ: 
1398

بازی‌های زمانه

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
مشیری، منیژه
سال چاپ: 
1397

خاطرات دبستانی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
جلیلی، حیدرعلی
سال چاپ: 
1397

اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
فرجی ارمکی، اکبر
طبیب‌زاده، شیما
سال چاپ: 
1398

راهنمای عملی طراحی آزمون عملکردی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
میرزایی، مرادعلی
صفریان، محمد
سال چاپ: 
1397

گوشه دنج کلاس

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاپکینسن، دبورا
سال چاپ: 
1398

معلم اخلاق‌مدار

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
کمپبل، الیزابت
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - معلمان