مقام معظم رهبری

نماد امید و مقاومت شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی به روایت امام خامنه‌ای(مدظله‌‌‌)

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت
سال چاپ: 
1401

نسل نو‌خاسته: نگاهی جامع بر منظومه فکری، معرفتی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درحوزه کودک و نوجوان

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
صحاف، مجید
سال چاپ: 
1400

علوم انسانی غربی و اسلامی: مبانی و پیامدها با نگاهی به اندیشه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
پیشقدم، غلامرضا
ایروانی، جواد
خرقانی، حسن
سال چاپ: 
1400