هدف‌های آموزش و پرورش

راهنمای عمل رهبران مدارس مبتنی بر مطالعات بزرگ‌مقیاس بین‌المللی و دانش کاربردی موجود

مخاطب: 
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
تورانی، حیدر
بهراد، بهنام
سال چاپ: 
1401

الگوی تدوین برنامه درسی با رویکرد فطرت‌گرایی توحیدی (برای عملیاتی‌کردن سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی)

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
ملکی، حسن
سال چاپ: 
1399

در آیینه کلام: رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در دیدار با معلمان و فرهنگیان

مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
موسسه فرهنگی برهان (انتشارات مدرسه)
سال چاپ: 
1394