هیجان

چه کار کنم با نی نی؟

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
خلیلی، سپیده
سال چاپ: 
1397

من گاستون خوشحال هستم

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
شین شو شین، اورلی
سال چاپ: 
1398

دیدار با احساسات

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
روبنشتاین، لورن
سال چاپ: 
1397

هوش هیجانی

مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
شکوهی یکتا، محسن
کرمی‌نژاد، رضا
سال چاپ: 
1396

مهارت چهارم: کنترل هیجان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قهرمانی، زهرا
خودی، تینا
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - هیجان