مرجع

دایرة‌المعارف تاریخ جهان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بینگهام، جین
چندلر، فیونا
تاپلین، سام
سال چاپ: 
1394

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد 15

مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
شورای کتاب کودک
سال چاپ: 
1393

فرهنگ‌نامه نجوم و فضا

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
امین تفرشی، بابک
بهی، خاطره
رضایی، محمدرضا
کوکرم، کاظم
ناظمی، پوریا
سال چاپ: 
1393

مشاغل مرگبار

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
گارب، سوزان
سال چاپ: 
1394

نخستین واژه‌نامه‌ی ریاضی من

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
راجرز، کریستین
لارج، ثوری
سال چاپ: 
1394

دانستنی‌های بچه‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دولابدویره، کامیلا
چمبرز، کاترین
اکسلید، کریس
سال چاپ: 
1394

1001 پرسش و پاسخ علمی برای کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گانری، آنیتا
هیبرت، آدام
مالام، جان
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - مرجع