کشاورزی

100 گیاه معجزه‌آسا

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
زجاجی، سید‌عباس
میرشجاعیان، مهتا
سال چاپ: 
1395

شکم‌پایان آب شیرین ایران

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سماعی، عاطفه
منصوریان،‌ اله‌بداشت
سال چاپ: 
1395

گیاهان دارویی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
شوالیئر، اندرو
سال چاپ: 
1395

نانوکامپوزیت‌ها در بسته‌بندی قارچ دکمه‌ای

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
بنایان کرمانی، مهناز
سال چاپ: 
1395

کاربرد گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
حاجی آقائی کامرانی، منیره
فرجی، پریسا
غنمی جابر، مصطفی
سال چاپ: 
1394

راهنمای میدانی ماهیان آب‌های داخلی ایران

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
عبدلی، اصغر
سال چاپ: 
1395

مجموعه علوم باغبانی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

مجموعه شیلات

مخاطب: 
والدین
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - کشاورزی