کاردستی

دست‌ورزی و کاردستی

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
مهرآبادی، کتایون
چاپ اول سال: 
1396

برش بزن، بچسبون

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
کشاورز، محمد‌علی
چاپ اول سال: 
1396

خمیر‌بازی: لذت شکل دادن به حیوانات با خمیر‌بازی

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
پائوتنر، نوربرت
چاپ اول سال: 
1395

آبنبات چوبی و بیسکویت‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
میرمحمدی، نیلوفر
چاپ اول سال: 
1393

کباب‌ها و کتلت‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
میرمحمدی، نیلوفر
چاپ اول سال: 
1393

شیرینی‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
میرمحمدی، نیلوفر
چاپ اول سال: 
1393
Subscribe to RSS - کاردستی