علوم تربیتی

درآمدی بر علل گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
سجادی، سید‌ابوالفضل
سال چاپ: 
1396

شناخت ویژگی‌های یاددهنده: بال‌های پرواز

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
سیفی‌زاده، اقبال
سال چاپ: 
1396

مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
باغبانی، امین
سال چاپ: 
1396

در ستایش هیچ‌آموزی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
کریمی، عبدالعظیم
سال چاپ: 
1397

مدیریت آموزشی: مهارت‌های معلمی

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حاتمی، زهرا
سال چاپ: 
1395

طراحی آموزش از نظر تا عمل

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
حاجی‌اسحاق، سهیلا
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی