اختلال های رفتاری هیجانی

کودک و اختلال یادگیری: راهنمای عملی و آموزشی تشخیص اختلال یادگیری در کودکان پیش‌دبستانی

مخاطب: 
مربی
مشاور
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
قره‌خانی، احمد
غیاثی خوی، میثم
معصومیان ،معصومه
سال چاپ: 
1396