اختلال های رفتاری هیجانی

روان‌شناسی و آموزش افراد استثنایی: رویکرد شخص‌محور در تشخیص، مداخله و درمان افراد با نیازهای خاص

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
شریفی درآمدی، پرویز
سال چاپ: 
1393

درک اختلالات عملکرد حسی در اختلالات طیف اتیسم، بیش‌فعالی و نقص توجه، ناتوانی‌های یادگیری و اختلال دوقطبی

مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
ایمونز، پولی گادوین
اندرسون، لیز مک‌کندری
سال چاپ: 
1395

فعالیت‌های ادراکی- حرکتی برای کودکان: یک ملاک راهنمای پایه‌ای برای ایجاد مهارت‌های جسمانی و شناختی

مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
‌جنستن، جیل‌آ
رمن، ملی
سال چاپ: 
1394