طیف اتیسم

آموزش مکالمه به کودکان اتیستیک

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
کلاناهان، لین‌مک
کرانتز، پاتریشیا
سال چاپ: 
1394

کمک به کودکان دارای اختلالات طیف در خودماندگی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
لاکشین، استفانی
گیلیس، جنیفر
رمانزیک، ریموند
سال چاپ: 
1394

اختلال طیف اتیسم: آموزش و یادگیری از طریق بازی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
مور، جولیا
سال چاپ: 
1395

رفتار ‌درمانی شناختی کتاب تمرین

مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
برانچ، رنا
ویلسون، راب
سال چاپ: 
1394

50 فعالیت و سرگرمی برای کودکان پیش‌فعال

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
استرن،جودیس
کوئین، پاتریشیا
سال چاپ: 
1394

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
اسپاروهاک، آنی
هیلد، یسانی
سال چاپ: 
1394

روش‌های تدریس برای دانش‌آموزان بانیازهای ویژه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
همتی‌علمدارلو، قربان
شجاعی، ستاره
سال چاپ: 
1393

رویکردهای آموزشی و درمانی کودکان دارای اتیسم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
کالیوا، افروسینی
سال چاپ: 
1395

کودکان مبتلا ‌‌به بیماری‌های حاد و مزمن

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرجو
هنرآموز
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سیمرود-کلیکمن، مارگارت
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - طیف اتیسم