آسیب دیده بینایی

کودکان مبتلا ‌‌به بیماری‌های حاد و مزمن

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرجو
هنرآموز
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سیمرود-کلیکمن، مارگارت
سال چاپ: 
1394

کفایت اجتماعی کودکان و نوجوانان

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
هنرجو
هنرآموز
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سیمرود-کلیکمن، مارگارت
سال چاپ: 
1393

راهنمای عملی درمانگران در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
هنر‌پروران، نازنین
میرزایی‌کیا، حسین
نیّری، احمد
لطفی، مریم
سال چاپ: 
1393

بریل آموزی پایه (پیش از دبستان و آمادگی)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
فرامرزی، سالار
ابراهیمی، نسرین
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - آسیب دیده بینایی