دیرآموز

فرزندپروری: تربیت و درمان مشکلات رفتاری کودکان از طریق بازی با استفاده از روش‌های بازی‌درمانی مبتنی بر رابطه والد-فرزند

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
لندرث، گری‌لی
براتون، سو
سال چاپ: 
1394

دانش‌آموزان دیرآموز و مشکلات آموزشی: همراه با روش های ساده برای آموزش خواندن، نوشتن، مفاهیم پایه ریاضیات و مباحث کلی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
افشار، فرامرز
آرین، فهیمه
سال چاپ: 
1394