علوم تربیتی

سنجش عملکرد: راهنمای عملی سنجش میزان دانایی و توانایی فراگیران

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
بروکهارت، سوزان
سال چاپ: 
1397

فرزندپروری بدون شرط

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
کهن، الفی
سال چاپ: 
1397

کتاب جامع سلامت کودک 12-5 سال

مخاطب: 
مربی
معلم
مشاور
مؤلف: 
ادروارد، ال.شور
سال چاپ: 
1397

فرزند با دقت من راهنمای والدین و مربیان

مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
امیر‌آتشانی، زهرا
صحت‌بخش، پریسا
سال چاپ: 
1396

بازی‌های ویدئویی و خلاقیت

ناشر: 
مخاطب: 
کارشناسان
مؤلف: 
گرین، گارو پی
کافمن، جیمز سی
سال چاپ: 
1396

پرورش کودک با‌سواد اجتماعی

مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
اکبری سبزواری، زهره
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی