علوم تربیتی

ویژگی‌های شخصیتی معلمان و سبک تدریس آن‌ها‏

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
جرفی، هیام
صولتی اصل، پروین
انصاری، سعید
سال چاپ: 
1395

از همین که هستم، خوش‌حالم

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
آدامز، کریستوفر
بوچ، کریستوفر جی.
سال چاپ: 
1395

کاربرد هوش‌های چندگانه در کلاس درس

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
آقازاده، محرم
سنه، افسانه
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی