علوم تربیتی

قدرت اراده FOR DUMMIES

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
رایان، فرانک
سال چاپ: 
1395

مهارت‌های مطالعه

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
بازان، تونی
سال چاپ: 
1394

توسعه تجربه‌نگاری پژوهشی در آموزش و پرورش

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی