مطالعات اجتماعی

درگیری‌های جهانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسپیلزبری، لوییس
سال چاپ: 
1398

فقر و گرسنگی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسپیلزبری، لوییس
سال چاپ: 
1398

پناهندگان و مهاجران

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رابرتس، کری
سال چاپ: 
1398

دور دنیا در یک روز

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
لموت، مت
سال چاپ: 
1397

ما این طوری زندگی می‌کنیم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
لموث، مت
سال چاپ: 
1397

حق دارم کودک باشم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سر، آلن
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - مطالعات اجتماعی