مطالعات اجتماعی

زنانی که دنیا را تغییر دادند

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پنکهرست، کِیت
سال چاپ: 
1396

نیلی در سرزمین زعفران

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رجبی، مهدی
سال چاپ: 
1396

ساختمان‌های دوستدار زمین

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کولمن، میریام
سال چاپ: 
1396

بازکاهی و بازمصرف

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هیوئیت، سالی
سال چاپ: 
1397

نبرد مایکل با پگی قاچاقچی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پترسن، الی
سال چاپ: 
1396

داستان قنات

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
افضلی، محمدرضا
سال چاپ: 
1396

گاومیش‌ها و سوسن

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک‌یاری، مسعود
سال چاپ: 
1396

آدم‌های معمولی یک طبقه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک‌یاری، مسعود
سال چاپ: 
1397

لیلی کره و مجنون مربا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک‌یاری، مسعود
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مطالعات اجتماعی