استثنایی

اختلال تورت: پرش‌های بی‌اختیار حرکتی و صوتی

ناشر: 
مخاطب: 
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
دقیقیان، پروین
سال چاپ: 
1396

بهبود سطح رشد در دوره اول کودکی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سینو، دوریا
شرف‌الدین، لاما
میکاتی، محمد
سال چاپ: 
1397

نارساخوانی: راهنمای والدین و مربیان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
ریف، ساندرا
استرن، جودیت
سال چاپ: 
1397

روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
حسنوند، باقر
ارسلانی، اکرم
قربانی روچی، منصوره
صباحی، یلدا
سال چاپ: 
1397

در آمدی بر مشاوره با افراد کم‌توان جسمی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
محمد‌امین‌زاده، دانا
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - استثنایی