استثنایی

شهربازی هوش هیجانی: کودک مستقل

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
عابدی درچه، منیره
محسنی، فاطمه
صانعی، ملیحه
نوروزی، رضا‌علی
سال چاپ: 
1394

شهربازی هوش هیجانی: کودک سازگار

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
محسنی، آسیه
محسنی، فاطمه
نوروزی، رضا‌علی
سال چاپ: 
1394

شهربازی هوش هیجانی:کودک خلاق

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
صانعی، مریم
صانعی، ملیحه
نوروزی، رضا‌علی
سال چاپ: 
1394

شهربازی هوش هیجانی: کودک خوش بین

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
نوروزی، رضا‌علی
محسنی، آسیه
صانعی، مریم
سال چاپ: 
1394

شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
نوروزی، رضا‌علی
صانعی، مریم
محسنی، آسیه
سال چاپ: 
1394

بریل آموزی پایه (پیش از دبستان و آمادگی)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
فرامرزی، سالار
ابراهیمی، نسرین
سال چاپ: 
1394

مجموعه قصه‌های شیرین جنگل

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
کودکان استثنایی
مؤلف: 
تبرایی، اعظم(اقتباسی)
سال چاپ: 
1393

چه می‌کنید وقتی خیلی نگران می‌شوید؟

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
مشاور
مؤلف: 
هابنر، داون
سال چاپ: 
1393

آموزش بازی‌های خلاقانه (مناسب جهت رشد ذهنی کودک)

مخاطب: 
مربی
کودکان استثنایی
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
کیانی‌درو، زهرا
سال چاپ: 
1394

اختلال کاهش توجه

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سیلور استاین، الوین
سیلور استاین، ویرجینیا
سیلور استاین، لورا
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - استثنایی