استثنایی

لویی بریل

مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
سال چاپ: 
1396

فعالیت‌هایی برای پرورش هوش هیجانی ویژه12-10 سال

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
رامشگر، ریحانه
جابری، سمیه
سال چاپ: 
1396

مداخله رفتاری در افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
صفری، طیبه
خلیلی، زهرا
همتیان، منصوره
سال چاپ: 
1396

بازی‌های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
عابدی درچه، منیره
جعفری، پریسا
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - استثنایی