استثنایی

شناخت اجتماعی و اختلال اتیسم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
رضایی، سعید
سال چاپ: 
1393

مفاهیم، فرآیندها و تأثیرات رشد شناختی در کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
محمدی، عزیز
امینی‌فر، معصومه
سهندی‌فر، سولماز
یعقوبی، مریم
خرمی قاضیانی، مریم
سال چاپ: 
1395

راهنمای معلمان در مورد اختلال نقص توجه، پیش‌فعالی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
رید، رابرت
جانسون، ژوزف
سال چاپ: 
1395

درمان شناختی- رفتاری کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
فاگل، پیتر
دانسمویر، سندرا
کاری، ویکی
سال چاپ: 
1395

بازی‌درمانی و مشاوره کودک

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
دیباواجاری، مریم
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - استثنایی