مرجع نظری و دانش افزایی مربیان

راهنمای تدریس کتاب‌های پیش‌دبستانی (ویژه مربی)

مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش ‌شهر تهران و با همکاری مؤسسه وانیا فیلم
سال چاپ: 
1394

راهنمای جامع خلاقیت کمبریج جلد1

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
کافمن، جیمزسی
استرنبرگ، رابرت‌جی
سال چاپ: 
1394

راهنمای جامع خلاقیت کمبریج جلد2

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
کافمن، جیمزسی
استرنبرگ، رابرت‌جی
سال چاپ: 
1394

خانواده تک‌سرپرست

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
گروه مؤلفین انتشارات باهدف
سال چاپ: 
1395

خانواده از دیدگاه اسلام برای نوجوانان

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی، علی‌اصغر
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - مرجع نظری و دانش افزایی مربیان