مرجع نظری و دانش افزایی مربیان

انشتین از فلش کارت استفاده نمی‌کرد

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
هیرش‌پازک، کتی
گولینکف، روبرتا
ایر، دیان
سال چاپ: 
1394

پرورش هوش، نقش مدارس و فرهنگ

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مؤلف: 
نیزبت، ریچارد
سال چاپ: 
1395

کودکان تیزهوش و بااستعداد، راهنمای والدین

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مؤلف: 
آقابابایی، سارا
عابدی، احمد
سال چاپ: 
1395

والدین و مربیان، هدایتگر پیش‌دبستانی‌ها

مخاطب: 
مربی
والدین
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فرخ‌مهر، حسین
سال چاپ: 
1394

پرورش تفکر منطقی کودکان (تمرینات عملی)

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
بابازاده، طاهره
نوروزی، رضاعلی
مرادی، محمدرضا
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - مرجع نظری و دانش افزایی مربیان