مرجع نظری و دانش افزایی مربیان

خلاقیت و تفکر واگرا

مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
خوئینی، سحر
سال چاپ: 
1393

کتاب مربی 3

مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
گروه تحقیق جامعه القرآن الکریم
سال چاپ: 
1394

کتاب مربی 2

مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
گروه تحقیق جامعه القرآن الکریم
سال چاپ: 
1394

کتاب مربی 1

مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
گروه تحقیق جامعه القرآن الکریم
سال چاپ: 
1394

برنامه آموزش خلاق برای پیش دبستان جلد 1

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانشجومعلمان
مؤلف: 
داج، داین تریستر
کولکر،‌ لوراجین
هرومن، کیت
سال چاپ: 
1393

برنامه آموزش خلاق برای پیش دبستان جلد 2

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانشجومعلمان
مؤلف: 
داج، داین تریستر
کولکر،‌ لوراجین
هرومن، کیت
سال چاپ: 
1393

Pages

Subscribe to RSS - مرجع نظری و دانش افزایی مربیان