مرجع نظری و دانش افزایی مربیان

روش های کاهش استرس در کودکان

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
شیپرو، لارنس.ای
اسپریگ، رابین کی
سال چاپ: 
1394

شیوه‌های تربیتی قاطعانه، منطقی و متداوم

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
ابراین، سوزان
سال چاپ: 
1394

کمک به کودک برای یادگیری علم و دانش

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
جی‌آمانسون، کریستین
سال چاپ: 
1394

آموزش ارزشهای اخلاقی و انسانی به کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
ابراین، سوزان
سال چاپ: 
1394

پیوند قرآن و طبیعت

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
محمدقاسمی، حمید
سال چاپ: 
1394

نکته‌هایی برای پروردن کودک

مخاطب: 
مربی
والدین
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
فرخ‌مهر، حسین
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - مرجع نظری و دانش افزایی مربیان