مرجع نظری و دانش افزایی مربیان

نقش دین و قرآن در سازگاری فردی و اجتماعی و موفقیت جوانان

مخاطب: 
مربی
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
رستمی، لیلا
رشیدیان، مریم
سال چاپ: 
1394

اهداف و برنامه‌های پیش دبستانی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
باقری، صرفناز
دانشیار، شبنم
خانی، منیژه
سال چاپ: 
1394

هوش پنهان در کودکان

مخاطب: 
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
رزمجو، غلام‌عباس
سال چاپ: 
1394

یادگیری در فضای آزاد در سنین اولیه

مخاطب: 
مربی
والدین
دانشجومعلمان
مؤلف: 
بیلتون، هلن
سال چاپ: 
1394

رفتار با کودک لجباز و کج‌خلق

مخاطب: 
والدین
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
هیمز، پنی
سال چاپ: 
1393

قرآن کریم

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
.
سال چاپ: 
1394

آموزش بازی‌های خلاقانه (مناسب جهت رشد ذهنی کودک)

مخاطب: 
مربی
کودکان استثنایی
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
کیانی‌درو، زهرا
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - مرجع نظری و دانش افزایی مربیان