کتاب کار کودک-مربی

ریاضی1:2 و2 و3 گروه سنی 3 تا 4 سال

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
کیهانی، فریبا
قاسم‌زاده، فاطمه
فتح‌الله، بتول
یزدان‌دوست، رقیه
یوسفی، شهره
سال چاپ: 
1396

مهارت‌های زندگی برای کودکان

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
غلامی، صدیقه
صفاری، آزاده
صفاری، بهاره
سال چاپ: 
1397

من و مهارت‌هایم

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
رفعت‌پناه، مهدی
نظری، اعظم
محمدی، سیدعلی
مدنی، مریم
احمدی، سیامک
اسماعیل‌زاده، فریده
جعفری قمی، زهرا
ونکی، معصومه
محمد رضایی، فاطمه
سال چاپ: 
1396

زمین و آسمان

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
مدنی، مریم
نظری، اعظم
اسماعیل‌زاده، فریده
محمدی، سیدعلی
ونکی، معصومه
جعفری قمی، زهرا
رفعت‌پناه، مهدی
محمد رضایی، فاطمه
احمدی، سیامک
سال چاپ: 
1396

ایران زیبای ما

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
محمدی، سید‌علی
اسماعیل‌زاده، فریده
مدنی، مریم
جعفری قمی ، زهرا
نظری، اعظم
رفعت‌پناه، مهدی
ونکی، معصومه
سال چاپ: 
1396

دنیای گیاهان و جانوران

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
رفعت‌پناه، مهدی
محمدی، سید‌علی
ونکی، معصومه
احمدی، سیامک
اسماعیل‌زاده، فریده
مدنی، مریم
محمد رضایی، فاطمه
نظری، اعظم
جعفری قمی، زهرا
سال چاپ: 
1395

آشنایی با پوشاک

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
توانگر، علی
صفری، جلیل
گل‌هاشم، میترا
فلاحتی‌نژاد، معصومه
گلابی‌پور، فرشته
قزوینی، مریم
کاظم‌زاده، صدیقه
ایمانیان، مریم
اسدی، صومیه
رودگر، معصومه
قرنی، معصومه
سال چاپ: 
1395

همدلی

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
رزم آرای شرق، مقصود
شباهنگ، حبیبه
منافی، میترا
مقصودی، رقیه
هاشمی، مژگان
قطاری، سحر
عبدل‌زاده، زهرا
لطف‌اله‌پور، احمد
سال چاپ: 
1396

ارتباطات من

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
رزم آرای شرق، مقصود
شباهنگ، حبیبه
منافی، میترا
مقصودی، رقیه
هاشمی، مژگان
قطاری، سحر
عبدل‌زاده، زهرا
لطف‌اله‌پور، احمد
سال چاپ: 
1396

تفکر خلاق

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
رزم آرای شرق، مقصود
شباهنگ، حبیبه
منافی، میترا
مقصودی، رقیه
هاشمی، مژگان
قطاری، سحر
عبدل‌زاده، زهرا
لطف‌اله‌پور، احمد
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - کتاب کار کودک-مربی