کتاب کار کودک-مربی

مسئولیت‌پذیری

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
رزم آرای شرق، مقصود
شباهنگ، حبیبه
منافی، میترا
مقصودی، رقیه
هاشمی، مژگان
قطاری، سحر
عبدل‌زاده، زهرا
لطف‌اله‌‌‌پور، احمد
سال چاپ: 
1396

احساسات من

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
رزم آرای شرق، مقصود
شباهنگ، حبیبه
منافی، میترا
مقصودی، رقیه
هاشمی، مژگان
قطاری، سحر
عبدل‌زاده، زهرا
لطف‌اله‌پور، احمد
سال چاپ: 
1396

منوّعات مهدویه للا‌طفال(1)

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
افشاری مقدم، علی‌رضا
سال چاپ: 
1396

طبیعت رنگارنگ: ویژه نو‌آموزان پیش‌دبستانی

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
خدایاری، مقصود
آقا‌محمدی، فاطمه
بشکار، عاطفه
جبرائیلی، سهیلا
ملایی، معصومه
ملکی، میترا
مهری، فاطمه
نقدلو، مریم
سال چاپ: 
1395

از خانه تا مدرسه

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
میر‌شفیعی لنگری، سید‌داوود
تیرگری، کلثوم
کاظمیان، طاهره
وفادار، خدیجه
شجاعی لنگری، سیده‌مرضیه
سال چاپ: 
1395

دوست من: ویژه نو‌آموزان پیش‌دبستانی

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
خدایاری، مقصود
آقا‌محمدی، فاطمه
بشکار، عاطفه
جبرائیلی، سهیلا
ملایی، معصومه
ملکی، میترا
مهری، فاطمه
نقدلو، مریم
سال چاپ: 
1395

قطعه چینی مکعب

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
سعیدالسادات، اکرم
سال چاپ: 
1396

ریاضی پیش‌دبستان

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
حسینی اخگر، سیده‌لیلا
سال چاپ: 
1396

علوم پیش‌دبستان

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
حسینی اخگر، سیده‌لیلا
سال چاپ: 
1396

مجموعه کتاب‌های آموزش پیش از دبستان ویژه کودکان 5 تا6 سال فصل بهار

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
سعیدی، علی
بامشاد، محمدمهدی
فتح‌آبادی، جواد
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - کتاب کار کودک-مربی