کتاب کار کودک-مربی

تابستانه آمادگی برای ورود به دبستان

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
سعیدی ، علی
بامشاد، محمدمهدی
سال چاپ: 
1396

زمان برای کودکان 4 تا 8 ساله

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
‌نوزرآدان، مریم
سال چاپ: 
1395

تعیین الگوها هوش منطقی کودکان 5 تا 7 سال

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
قربانی، علی‌رضا
سال چاپ: 
1395

می‌دونم ساعت چنده

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
گرینول، جسیکا
سال چاپ: 
1395

پودانا هنرمند می‌شود

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
ابراهیمی، پیام
حسنعلی، هادی
سال چاپ: 
1395

پودانا باغبان می‌شود

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
ربیعی، روناک
حسنعلی، هادی
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - کتاب کار کودک-مربی