علوم تربیتی

مهارت‌های مطالعه برای یادگیری بهتر

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
کام، ون‌بلر
ال، دایانا
سال چاپ: 
1393

نقش خلاقیت در موفقیت و پیشرفت تحصیلی جوانان

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
رشیدیان، مریم
رستمی، لیلا
سال چاپ: 
1394

نقش دین و قرآن در سازگاری فردی و اجتماعی و موفقیت جوانان

مخاطب: 
مربی
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
رستمی، لیلا
رشیدیان، مریم
سال چاپ: 
1394

چرا بکتا؟ معرفی: بسته کمک به تحول آموزش

مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
حاجی‌آقالو، عباس
سال چاپ: 
1393

نگاهی به نوآوری در مدیران شهر تبریز

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دانشیار، شبنم
باقری، صرفناز
کریملو، صدیقه
قاسمی، کتایون
علمی، زهرا
صفری‌نژاد، اختر
سال چاپ: 
1394

نگاهی فلسفی بین ذهنیت با محبوبیت دبیران

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
باقری، صرفناز
دانشیار، شبنم
قاسمی، کتایون
مهدوی، مریم
علمی، زهرا
صفری‌نژاد، اختر
سال چاپ: 
1394

رهبران موفق، بهترین سؤال‌ها را می‌پرسند

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مکسول، جان‌سی
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی