علوم تربیتی

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی بین فرهنگ‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
دوبینا، ایگورا .ان
کارایانیس، الیاس.جی
سال چاپ: 
1397

مددکاری اجتماعی بالینی و بهداشت روانی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
علی‌نیا، وهاب
سبزی‌، محمد
جوادیان، سید‌رضا
سال چاپ: 
1396

مهارت‌های زندگی (دریچه‌ای به سوی زندگی بهتر)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
باقیات اصفهانی، زینب
حسنوند، فرانک
نظیفی، فاطمه
سال چاپ: 
1397

مدیریت راهبردی از نگاه حضرت علی(ع)

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
محبی، محمد
احمد جواهری، سید فرشید
سال چاپ: 
1397

آنچه مدیران مدارس باید بدانند

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
میرزائی، حسین
سال چاپ: 
1397

فرزندم تک است

مخاطب: 
والدین
مشاور
مؤلف: 
ترکان، راضیه
سال چاپ: 
1396

خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
سنگه، پیتر
سال چاپ: 
1397

آنچه معلمان باید درباره روش تدریس بدانند

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ابوالفضلی، الهام
آقاجانی، سیف‌اله
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی