آموزش ریاضی

با ریاضی بازی کنیم: رویکردی نوین برای آموزش و درمان مشکلات ویژه یادگیری ریاضی دوره ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
شریفی صحی، علی
عباسپور، راضیه
سپهر، فاطمه
سال چاپ: 
1395