تماس با ما

تلفن و آدرس:

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی مکتوب، کدپستی: 1584747413

صندوق پستی: 3331- 15875

مدیر سامان‎دهی: 88490684

دبیرخانه ثبت کتاب:(تلفن/فکس) 88306071

برای گفت‏‌وگو با کارشناسان: 9 _ 88831160

مسئول وبگاه (داخلی 380)، کارشناس دوره پیش دبستانی (داخلی 366)، کارشناس دوره ابتدایی (داخلی 368)، آموزش و پرورش کودکان استثنایی (داخلی 366)، کارشناس دوره متوسطه نظری (داخلی 367)، کارشناس دوره متوسطه اول (داخلی 367)، کارشناس دوره متوسطه فنی و حرفه‏‌ای و کاردانش (داخلی 380)، سندهای راهنمای تولید کتاب‏‌های آموزشی (داخلی373) و کارشناس داستان (داخلی 371)

شماره پیامکی: 09108899285