روایت‌هایی از کارورزی مجازی در دانشگاه فرهنگیان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
ایمانی، هما
ریحانی اردبیلی، عظیمه
گلمرادی، صدف
وخشوزی، سیده‌طیبه
سال چاپ: 
1399

ماهی‌ها هم می‌خوابند؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
راشکه، ینز
سال چاپ: 
1399

از سوادآموزی تا معاونت

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
سلیمانی، بهجت
سال چاپ: 
1399

ستاره‌باز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قره‌باغی، مسعود
سال چاپ: 
1399

مأموریت لوکا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
داویلا، کلودیا
سال چاپ: 
1399
Subscribe to Front page feed