پیش‌دبستانی

حیوانات جورواجور بسازیم 2

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
بیات، آزاده
چاپ اول سال: 
1397

آدمک‌های جورواجور بسازیم 2

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
بیات، آزاده
چاپ اول سال: 
1397

مدیریت کلاس درس (مبانی نظری و رویکرد‌ها)

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
خدری، عبدالرضا
صالحی، مهدی
بیگی، هاجر
چاپ اول سال: 
1398

اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
فرجی ارمکی، اکبر
طبیب‌زاده، شیما
چاپ اول سال: 
1398

معلم اخلاق‌مدار

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
کمپبل، الیزابت
چاپ اول سال: 
1397

فرهنگ آموزشی ژاپن: مقایسه الگوی آموزش و مدرسه‌داری ژاپن و آمریکا

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
تسونه‌یوشی، ریوکو
چاپ اول سال: 
1397

پیش‌دبستان در سه فرهنگ: چین، ژاپن و ایالات متحده

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
دانشجومعلمان
مؤلف: 
توبین، ژوزف
هوسوه، یه
کاراساوا، مایومی
چاپ اول سال: 
1398

معلم فکور

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
اکرمی، سیدمحمد
اسمعیل‌نیا، مژگان
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - پیش‌دبستانی